Prečo práve MY?

Naším zámerom je urobiť čo najpresnejší prehľad nákladov s prihliadnutím na zadanie – projekt, vlastné zameranie a podobne. Správne nacenenie  Vášho zadania spracujem z podkladov buď už z vypracovaného zadania v PDF, xls a podobne alebo z podkladov v DWG formáte, prípadne PDF a fotografie.

V neposlednom rade to môže byť aj tlačená forma, ktorú ale nepreferujem z dôvodu, ničenia stromov pri výrobe papiera.

Ponúkané služby

V prípade dodávky komplexného rozpočtu sa starám o správne začlenenie a úpravu špecifických subdodávok (MaR, výťahy, slaboprúd) pre rozpočtové pravidlá obstáraveteľa. 

Rozpočet vypracujem do štádia výkazu výmer, zadania (slepý rozpočet) alebo podľa želania zákazníka (napr. delenie OPRÁVNENÉ, NEOPRÁNENÉ, SPOLOČNÉ NÁKLADY).

Business

Oolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lacus tempus et diam venenatis maecenas. Nulla elementum ac sed mauris. Et, ligula nec sit scelerisque amet. Dui pulvinar et neque a ultricies consectetur donec ultricies at. ​

Marketing

Amet, consectetur adipiscing elit. Lacus tempus et diam venenatis maecenas. Nulla elementum ac sed mauris. Et, ligula nec sit scelerisque amet. Dui pulvinar et neque a ultricies consectetur.

Higher Sales

Oolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lacus tempus et diam venenatis maecenas. Nulla elementum ac sed mauris. Et, ligula nec sit scelerisque amet. Dui pulvinar et neque a ultricies consectetur donec ultricies at. Lectus dui vel dignissim velit erat quis urna. Amet aliquet felis facilisis nisl. ​

Customer Satisfaction

Amet, consectetur adipiscing elit. Lacus tempus et diam venenatis maecenas. Nulla elementum ac sed mauris. Et, ligula nec sit scelerisque amet. Dui pulvinar et neque a ultricies consectetur donec ultricies at. Lectus dui vel dignissim velit erat quis urna.

Meet Our Team

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sapien, sit sed accumsan, viverra sociis ullamcorper aenean fermentum.

Madelyn Torff

Marketing Head

Tiana Gouse

Project Manager

Dlhoročné skúsenosti v oblasti rozpočtovania

Potrebujete rýchlo a presne oceniť stavebné práce, pozemné stavby, vodohospodárske stavby, cestné stavby alebo liniové stavby? Potom potrebujete kvalitný stavebný rozpočet.  Tak na čo ešte čakáte?

Prejsť na začiatok